สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย กระผมรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ นายกสมาคมและตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจประสานทำงานต่างๆของสมาคมเสร็จสิ้นมาด้วยดีในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ...

Together we stAnd, toGether we fight, togEther we win.

TAGE

ข่าวประชาสัมพันธ์

ERCP VIRTUAL CLASSROOM : TECHNICAL TIPS & PEARLS OF WISDOM!

by FOUNDATION FOR RESEARCH AND EDUCATION IN ENDOSCOPY For Registrations, bit.ly/olympusercp10 bit.ly/olympuserc...

 

Our session in Annual TAGE meeting 2020 now available in 3 minutes summary on Endoscopy

Gut feeling from Wuhan: advice for gastrointestinal endoscopy performed during the COVID-19 outbreak Abstract: https://...

 

แบบสอบถาม : Endoscopy during Covid-19 pandemic

ในนามของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจและช่วยเผยแพร่คำแนะนำของสมาคมฯในเร...

 

How to manage endoscopy room during outbreak of the COVID-19 virus : Prof. Zhen Ding

เรียนเชิญทุกท่านเข้าชมวีดีโอให้ความรู้เรื่องการดูแลห้องส่องกล้อง ขณะมีไวรัส COVID-19 ระบาด เป็นการบรรยายจากโปรเฟสเซอร์ Z...

 

บทความ

 

ดูบทความทั้งหมด...


แนวทางการรักษา

 

ดูแนวทางการรักษาทั้งหมด...

TAGE Publications

17th GI LIVE ENDOSCOPY DEMONSTRATION 2020

Executive Editor
Pradermchai Kongkam

Editor-in-Chief
Phonthep Angsuwatcharakon

 

Beyond the Limited Images (BLI): The 7th GI Endoscopy Atlas

บรรณาธิการ: 
Rungsun Rerknimitr
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk

 

GI Endoscopy Atlas : New Bowel Imaging (NBI) - 6th Edition

บรรณาธิการ: 
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Rungsun Rerknimitr
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk