สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย กระผมรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ นายกสมาคมและตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกทุกท่าน สำหรับความร่วมมือร่วมใจประสานทำงานต่างๆของสมาคมเสร็จสิ้นมาด้วยดีในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ...

Together we stAnd, toGether we fight, togEther we win.

TAGE

ข่าวประชาสัมพันธ์

Our session in Annual TAGE meeting 2020 now available in 3 minutes summary on Endoscopy

Gut feeling from Wuhan: advice for gastrointestinal endoscopy performed during the COVID-19 outbreak Abstract: https://...

 

แบบสอบถาม : Endoscopy during Covid-19 pandemic

ในนามของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย ผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจและช่วยเผยแพร่คำแนะนำของสมาคมฯในเร...

 

How to manage endoscopy room during outbreak of the COVID-19 virus : Prof. Zhen Ding

เรียนเชิญทุกท่านเข้าชมวีดีโอให้ความรู้เรื่องการดูแลห้องส่องกล้อง ขณะมีไวรัส COVID-19 ระบาด เป็นการบรรยายจากโปรเฟสเซอร์ Z...

 

"Gut feeling from Wuhan" Special Lecture Topic - Live Streaming From Wuhan

Zhen Ding MD, PhD Full professor in GI, Wuhan Union hospital Huazhong University of Science and Technology Live Str...

 

Tokyo Live 2020 : Tokyo International Endoscopy Live Seminar 2020

May 8-10, 2020 @9F Conference hall, Showa University Koto Toyosu Hospital, Tokyo, Japan...

 

บทความ

 

ดูบทความทั้งหมด...


แนวทางการรักษา

 

ดูแนวทางการรักษาทั้งหมด...

TAGE Publications

Beyond the Limited Images (BLI): The 7th GI Endoscopy Atlas

บรรณาธิการ: 
Rungsun Rerknimitr
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk

 

GI Endoscopy Atlas : New Bowel Imaging (NBI) - 6th Edition

บรรณาธิการ: 
Pradermchai Kongkam
Rapat Pittayanon
Rungsun Rerknimitr
Satimai Aniwan
Sombat Treeprasertsuk 
 

 

SAMPLE PAGE Atlas of Gastrointestinal Endoscopy : 5th Edition

บรรณาธิการ: 
Sombat Treeprasertsuk, M.D.
Linda Pantongrag-Brown, M.D.
Rungsun Rerknimitr, M.D.