PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

เรียนท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทยที่เคารพทุกท่านครับ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ทั้งไทยและจีน ในปี 2562 นี้ กระผมและทีมงานคณะกรรมการขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านของสมาคมประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพญาธิภัยใด ๆ มาเบียดเบียนนะครับ ทำการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาและร่วมกันดูแลรักษาคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางด้านการส่องกล้อง กันต่อไปครับ

ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาคมเราก็ถือว่าได้ทำงานต่อไปเยอะพอสมควรนะครับเหน็ดเหนื่อยกันมามาก กับงานหลายใหญ่ ๆ ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงปลายปี งาน EUS 2018 งาน EUS workshop และงาน world congress ผมและคณะกรรมการในที่นี้ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจพวกเราทำงานนะครับ และในส่วนตัวของกระผม ผมขอแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการทุกฝ่ายของเรานะครับที่ร่วมงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยในการที่ทำงานต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จนะครับ

ในช่วงปีที่จะถึงนี้ ทางสมาคมเราก็มีธงในการที่จะทำงานต่อเนื่องกันไปอีกหลายเรื่องนะครับ เรามีเป้าหมายที่จะจัดระเบียบการทำงานของสมาคมให้รัดกุมยิ่งขึ้น ขยายฐานจำนวนสมาชิกของเราให้ครอบคลุมแพทย์ที่ทำงานทางด้านส่องกล้องในประเทศไทยให้ได้มากกว่าร้อยละ 80 ในปีนี้เราไม่มีงานประชุมประจำปีของสมาคมเพราะติดสัญญากับทาง World congress แต่เราจะมี Activities ที่เป็นประชุมทางวิชาการขณะนี้อย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้นะครับ คือ การจัดงานประชุม Endo Challenge เดิม และ Activities ใหม่คือการบรรยายจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านส่องกล้องเน้นไปทางเรื่องของการใช้กล้องเพื่อการรักษา รายละเอียดคงจะมีติดตามกันต่อ ๆ ไป และในปี 2562 นี้ทางสมาคมเรามีมติที่จะจัดการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะครับ เพื่อที่จะได้อัพเดทระเบียบต่าง ๆ ให้ทันท่วงทีนอกจากนี้เราจะจัดให้มีการมอบทุนประเภทต่าง ๆ จากทางสมาคมโดยเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีจุดประสงค์มุ่งหมายเพื่อที่จะขยายขีดความสามารถการให้บริการและสนับสนุนทางด้านวิชาการการวิจัยต่อแพทย์ที่ทำงานทางด้านส่องกล้องในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ส่วนทางด้านต่างประเทศนั้นแน่นอนว่าทางคณะกรรมการสมาคมเราก็ยังเข้มแข็งนะครับ มีงานต่อเนื่องกันตลอดเวลา

สุดท้ายนี้ผมก็ขอรายงานความคืบหน้าแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้นะครับ

ทางฝ่ายบริหารจัดการห้องส่องกล้อง โดยอาจารย์ทยา, อาจารย์ปิยะพันธ์, อาจารย์รังสรรค์และ อาจารย์นนทลี เริ่มมีความเคลื่อนไหวพอสมควรโดยเฉพาะอาจารย์ทยาจะมีแบบพิมพ์เขียวสำหรับห้องส่องกล้องที่เหมาะสมในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมาก มีผู้อยากได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยทางอาจารย์ทยา ก็กล่าวว่ายินดีที่จะทำให้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาและต้องขอความร่วมมือจากทางคณะกรรมการ

ทางฝ่ายวิจัยโดยอาจารย์สติมัย และอาจารย์จุลจักร ก็จะเริ่มมีการกำหนดและมอบทุนสำหรับทำวิจัยเป็นครั้งแรกของสมาคมที่จะทำอย่างเป็นทางการ

ทางฝ่ายเหรัญญิก โดยอาจารย์วิริยาพร และอาจารย์ปนิดา ก็จะมีการตั้งระเบียบการใช้เงินขาออกจากสมาคมอย่างเป็นทางการและได้สรุปรวบรวมยอดรายได้ของช่วงปีที่ผ่านมาทางสมาคมก็เริ่มมีงบประมาณที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ

ทางฝ่ายเวชระเบียน โดยอาจารย์พิเศษ, อาจารย์บุญเลิศ และอาจารย์สุขประเสริฐ ในปีนี้ได้มีคณะประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนเพิ่มอีก 1 ท่านคือ อาจารย์อภิเชษฐ์ จากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ หน้าที่ในปีนี้คือจะรวบรวมสมาชิกให้ได้เป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแพทย์ที่ทำการส่องกล้องทั้งหมดในประเทศครับ

สำหรับแผนก website ช่วงปีที่ผ่านมา เราสร้างความเปลียนแปลง ผ่าตัดโฉมหน้าของเว็บไซต์เราให้เฉียบคมขึ้นมากและมีประสิทธิภาพสูงก้าวสู่ระดับสากลเป็นครั้งแรกที่เรามีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ขอแสดงความชื่นชมอาจารย์อวยพร อาจารย์ศุภกิจ และทีมงานรวมถึง คุณภาณุพงศ์และคุณศุภาการ

สีสันของสมาคมเราในช่วงปีที่ผ่านมาโฉบเฉี่ยวขึ้นมาก เพราะมีแผนกที่สำคัญอย่าง Social Media ที่มีความกระตือรือร้นและขยันขันแข็งเป็นอย่างมาก นำโดย อาจารย์จักรสินและอาจารย์ธนวัฒน์ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้และให้กำลังใจด้วยครับ

ทางฝ่ายงานประชุมเชิงปฏิบัติการ และโมเดล โดยอาจารย์อรุณ, อาจารย์เฉลิมพล และมีสมาชิกที่เข้มแข็งหลายท่าน อาจารย์กรรณิการ์, อาจารย์จิรัชย์ ฝ่ายนี้ก็มีที่ปรึกษาที่เข้มแข็งคืออาจารย์ทวี มีความคืบหน้ามากครับ ทางโมเดลของเราได้รับการตอบรับดี ได้รับการเชิญไปในหลาย ๆ ประเทศ ขณะนี้เราได้มีกำหนดราคาค่าใช้จ่ายเป็นราคากลางแล้ว และได้ดำเนินการในการที่จะแสดงความเป็นเจ้าของของโมเดลนี้ เป็นที่น่าชื่นชมมากครับ สำหรับ Activity ที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ ใน 2-3 เดือนนี้นะครับ  ก็จะมีงาน EUS DAY ที่จะจัดที่พัทยานะครับ และมีงาน International EUS ที่มุมไบ ตอนต้นเดือนมีนาคม และมีงาน EUS ที่มุมไบอีกครั้งหนึ่งตอนปลายเดือนมีนาคมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีงาน ASEAN EUS ในกลางเดือนเมษายนท่านที่สนใจก็ขอเชิญไปร่วมกันได้นะครับทางสมาชิกของสมาคมเราก็มีผลงานไปนำเสนอในเดือนเมษายนทั้งงาน ESGE DAY และงาน Asian EUS เส้นทางสมาคมเราก็ได้มอบทุนในการเดินทางเป็นทุนวิจัยไปให้นะครับ

สุดท้ายกราบสวัสดีปีใหม่ไทย จีน และขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ
นายกสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2562