PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยที่เคารพรัก กระผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ และคณะกรรมการบริหารสมาคมมีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมนะครับ ในช่วงปีที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าสมาคมมีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการและการติดต่อระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกันครับ กระผมและทีมงานมีความตั้งใจที่จะใช้เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลาง ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน เข้ามาร่วมกันใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ครับ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญของสมาคม บางประการดังนี้ การจัดงานประชุมวิชาการสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารฯ ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี กระผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานและคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน รวมทั้งผู้มีอุปการคุณต่าง ๆ ด้วยครับ และในช่วงเดือนนี้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารอีกหนึ่งชุดซึ่งท่านจะสังเกตเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากเหตุเพราะว่า งานของสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางมากและมีเพื่อนสมาชิกอยู่ทุกแห่งหนในประเทศไทยดังนั้นเราจึงจัดตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาพอสมควรด้วยความมุ่งหวังว่าจะทำให้งานมีความก้าวหน้าและนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อสมาชิกในสมาคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเรา

ช่วงปีนี้จะมีงานที่สำคัญสำคัญอีกหลายงานรวมไปถึงงาน GI Fellow day ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็น TAGE Endoscopy Challange ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม และมีงาน EUS 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม ครับ นอกจากนั้นยังมีงานที่ทางสมาคมจัดร่วมกับ WGO ในวันที่ 5-6 ธันวาคม ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารและเข้าร่วมงานกันได้ตามสะดวกนะครับ ส่วนภาระกิจอื่นๆ ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาจะมีอีกหลายรูปแบบอาทิเช่น งานประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นเกี่ยวกับการสองกล้องทางเดินอาหารในประเทศไทย เราจะพยายามรวบรวมงานต่างๆ เข้ามาประชาสัมพันธ์และรับสมัครผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ ดังนั้นเพียงท่านสมาชิกสามารถเข้าเว็บไซต์ของสมาคม ก็จะได้รับทราบข่าวสารทั้งหมดครับ

ท้ายนี้กระผมและทีมงานขอสวัสดีปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ แก่ท่านสมาชิกและครอบครัวทุกท่านนะครับ ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนไตรจงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ คิดทำการงานสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับ สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ
นายกสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
เมษายน 2561