PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

สวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยทุกท่านครับ

ในปีที่ผ่านมาสมาคมและสมาชิกของเราผ่านเรื่องราวต่างๆ กันมาอย่างน่าสนใจ เป็นปีพิเศษที่ไม่มีปีไหนเหมือน เพราะมีการติดเชื้อไวรัสที่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงช่วงปลายปีในประเทศไทย กิจกรรมต่างๆของสมาคมของเรา ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนมากมาย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามก็ได้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช 2563 กับสมาคมของเราหลายอย่างอาทิเช่น

- การปรับเปลี่ยนชื่อของสมาคมเป็นแห่งประเทศไทยได้สำเร็จ

- การจัดงานประชุม Therapeutic day ครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปีที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามด้วยจำนวนผู้เข้าฟังมากกว่า 500 ท่าน

- หนังสือการจัดการห้องส่องกล้องที่ได้รับการต้อนรับจากท่านสมาชิกและท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นอย่างดี

- งานวิจัยของทางสมาคมที่เริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างและลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- การได้รับความยอมรับจากกลุ่มแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรจากภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมากอย่างชัดเจน  อันนำมาซึ่งการเจรจาระหว่างสมาคมกับภาครัฐและภาคเอกชน เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนและการเบิกจ่ายที่เหมาะสมในการทำหัตถการต่างๆทางด้านการส่องกล้อง

- การริเริ่มจัดหลักสูตรการส่องกล้องแบบซับซ้อนให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน ภายใต้การรับรองของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การรับรองของแพทยสภาในอนาคต แบ่งป็น 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรที่ 1 การส่องกล้องท่อน้ำดีและกล้องคลื่นเสียง หลักสูตรที่ 2 การส่องกล้องแบบซับซ้อนในกระเพาะอาหารและลำไส้ หลักสูตรที่ 3 คือการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งสำหรับหลักสูตรที่ 3 เป็นที่น่ายินดีมาก เพราะว่าทางสมาคมสามารถประสานจัดการฝึกอบรมขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ฝึกสอนอยู่ในต่างประเทศและฝึกอบรมผ่านระบบ Virtual ได้เป็นสำเร็จ

กิจกรรมที่ลดลงไปก็จะเป็นกลุ่มพวกที่การเผยแพร่ความรู้ไปยังต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามก็ได้รับการชดเชยด้วย การเข้าร่วมงานผ่านทาง Virtual ต่างๆเป็นจำนวนมากของท่านคณะกรรมการในสมาคมของเรา

กระผม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ ในฐานะนายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ขอกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณ ท่านกรรมการในสมาคมทุกท่านทั้งที่มีชื่ออยู่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่ได้ร่วมงานกันอย่างขยันขันแข็งจนกระทั่งทำงานสำเร็จลุล่วงไปหลายประการดังได้กล่าวข้างต้น ผมต้องกราบขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามท่านคณะกรรมการทั้งหมดได้ในบทความนี้นะครับ

ในปีพุทธศักราช 2564 ที่จะมาถึง ทางสมาคมก็มีแผนงานต่างๆที่จะพัฒนาวงการการส่องกล้องทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่องต่อไป ถึงแม้เรื่องราวของการติดเชื้อไวรัสจะยังคงมีอยู่อีกสักระยะหนึ่ง

สุดท้ายนี้กระผมขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย อีกทั้งครอบครัวของทุกๆท่าน จงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆมาเบียดเบียน คิดหรือทำการงานสิ่งใดขอให้สมประสงค์ดังปรารถนาทุกประการครับ

ด้วยความปรารถนาดี

คณะกรรมการสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย