PRESIDENT MESSAGE

สาส์นจากนายกสมาคม
ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ

สวัสดีครับเพื่อนแพทย์ชาวสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ ที่รักทุกท่าน

กระผม ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ของสมาคมนะครับ จุดประสงค์หลักของทางสมาคมส่องกล้องทางเดินอาหารเราคือเป็นแหล่งรวมความรู้ ทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหาร พบปะทางวิชาการ สำหรับในปี 2561 ที่ถึงนี้ ทางเราจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี เป็นครั้งที่ 16 แล้วนะครับ เนื่องจากเพื่อนแพทย์ที่ ทำหัตถการการส่องกล้องในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้นในงานประชุมวิชาการนี้ เราจึงปรับตัว ให้เป็นแหล่งความรู้ บรรยายถึงเทคนิคการส่องกล้องที่ใช้กันทั่วไป ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาคุณภาพ และส่องกล้องให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด (quality endoscopy) ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมด้วยนะครับ ท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในงานเรา มีหลายบรรยากาศทั้งวิชาการ ความสนุกสนาน และที่สำคัญมีของรางวัลที่น่าสนใจสำหรับผู้มีความสนใจทางวิชาการด้วยครับ

แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นะครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธวัชชัย อัครวิพุธ